Sumem esforços

Comissió del Centenari de la Prosperitat

La Prosperitat farà 100 anys!
És clar que en un barri com el nostre no hi ha un moment en el qual algú talla una cinta i diu “queda inaugurat aquest barri”, però sí que hi ha uns fets documentats que permeten dir quan aquests terrenys de secà, la majoria plantats de vinya, es comencen a poblar i a dibuixar-s’hi la fesomia actual.

Userda9

Som un grup de persones que ens hem ajuntat per adquirir productes biològics i ecològics directament dels productors. Els integrants som socis i assumim entre tots la responsabilitat del projecte. El funcionament és democràtic i autogestionat, i la gestió es basa en la participació activa de les persones. A Userda 9 volem ser responsables en el nostre consum i comprem allò que necessitem amb criteris de responsabilitat ecològica i social.

Fundació Pare Manel

La Fundació Pare Manel és una institució sense ànim de lucre, arrelada als barris de Verdum i Roquetes de Barcelona, que desenvolupa i lidera projectes d'acció social i educativa.
La nostra acció preferent és treballar amb persones, infants, joves i famílies que estan en situació de major vulnerabilitat.

9barris Imatge

Conjunt de personetes que intenten, dia a dia, cobrir amb les seves càmeres (fotogràfiques i de vídeo) el que passa al nostre barri.

Coordinadora d'Entitats Sap Muntanya

Un conjunt d’entitats veïnals, que tenen com a objectiu la defensa del sistema sanitàri 100X100 públic i de carácter universal .
L’ambit d’actuació es l’Area Integral de Salut Barcelona Nord, que aten una població de 560.237 hab. i aplega 5 districtes: Sarrià-Sant Gervasi, Gracia, Horta-Guinardò, Nou Barris, Sant Andreu.

Ateneu Popular de Nou Barris

L'Ateneu Popular 9barris és un centre socio-cultural públic que funciona segons el model de gestió comunitària; el qual neix de l’ocupació veinal l’any 1977 d’una planta asfàltica que es va construir entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova. Recuperant la idea de la cultura, la intervenció i la vinculació amb el territori aposta per ser un projecte que contribueixi a la transformació social.

Arxiu Històric Roquetes - Nou Barris

Entitat creada l'any 1983 a l'Escola d'Adults Freire, sense ànim de lucre i independent de qualsevol institució oficial.
Els principals objectius són:
-recollir i divulgar la història del districte
-oferir un servei de consulta
-arxivar i catalogar el fons documental
-possibilitar l'edició i publicació de materials

Xarxa 9barris Acull

Entitat que treballa per fomentar la convivència i facilitar la incorporació dels nous veïns i veïnes procedents de la immigració.

Coordinadora Cultural de Nou Barris

Va ser creada el 1988 per tal d'unificar els esforços entre les diferents associacions culturals de Nou Barris, coordinar les celebracions locals anuals i alhora, amb la voluntat de crear linies de treball i polítiques culturals al barri. La coordinadora ha defensat des dels seus orígens el seu caràcter popular. Les seves activitat tenen lloc a Trinidad Nova, Roquetes, Canyelles, Verdum, Guineueta i Prosperitat. Per a l'organització de Carnaval o La Cultura va de Festa hi participen al voltant d'unes 50 entitats.

Coordinadora d'AVV i Entitats de Nou Barris

Molts dels problemes i situacions que tenim als barris són comuns amb altres barris del districte, i fa molts anys que ens trobem a la Coordinadora per mirar de fer força comuna, conéixer els nostres veïns més propers i les seves problemàtiques, i tenir una veu contundent i unitària al districte.
La Coordinadora la formen les diferents associacions de veïns i veïnes de Nou Barris i les entitats a nivell de districte 9 Barris Acull, l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, El Bidó (gestió de la l'Ateneu Popular de Nou Barris) i l'associació 500x20.

Revista "A les Barriades"

A LES BARRIADES, QUE YA ES HORA! A les barriades por muchos motivos.
Los tenemos para escribir, dibujar, hacer fotos y explicarte lo que pasa en el barrio… y para que tú también lo puedas hacer fotografiando, dibujando o escribiendo.