Coordinadora d'Entitats Sap Muntanya

Un conjunt d’entitats veïnals, que tenen com a objectiu la defensa del sistema sanitàri 100X100 públic i de carácter universal .
L’ambit d’actuació es l’Area Integral de Salut Barcelona Nord, que aten una població de 560.237 hab. i aplega 5 districtes: Sarrià-Sant Gervasi, Gracia, Horta-Guinardò, Nou Barris, Sant Andreu.

Fitxa
Secció: