Casal de la Gent Gran

En algunes ocasions muntem esdeveniments juntment amb el Casal de la Gent Gran.