Gestió

Gestió

El Casal de Barri Prosperitat funciona amb un model de gestió veïnal. D'aquesta manera, qualsevol persona involucrada en la comunitat de referència del Casal pot participar directament en tots els òrgans de gestió i decisió del projecte. Ja el mateix origen del Casal, obert el 1988, va ser fruit de la reivindicació veïnal i d'una plena assumpció de la responsabilitat gestora per part de la comunitat.

Conveni de Gestió del Casal de Barri
Projecte Casal
Memòria d’activitats
Enquestes valoració activitats
Secció: