Gestió comunitària

El Casal de Barri Prosperitat funciona amb un model de gestió veïnal. D'aquesta manera, qualsevol persona involucrada en la comunitat de referència del Casal pot participar directament en tots els òrgans de gestió i decisió del projecte. Ja el mateix origen del Casal, obert el 1988, va ser fruit de la reivindicació veïnal i d'una plena assumpció de la responsabilitat gestora per part de la comunitat.

La gestió comunitària no només tracta de retornar al barri allò que aquest ha expressat que necessita i vol, sinó que ho vol fer a través d'uns valors consensuats. Aquests valors en la pràctica seran els que legitimaran les entitats gestores davant la comunitat. Són els valors d'horitzontalitat, accessibilitat oberta als espais de gestió i decisió (de manera que participar signifiqui ser-ne part, si es vol), transparència, arrelament al territori i, també essencial, voluntat d’esdevenir una eina al servei de la comunitat que envolta per tal de transformar l'entorn que habita. Ens sembla fonamental garantir la reversió en els mateixos projectes i el retorn a la comunitat mitjançant criteris d'eficiència, eficàcia i responsabilitat social, així com el desenvolupament de mètodes d'avaluació propis que permetin realitzar un balanç social en clau de bé comú i de reciprocitat.

L'experiència ens ha ensenyat que a tota estructura social es donen relacions de poder que hem de preveure, reconèixer i gestionar per exercir l’horitzontalitat que pretenem. També que tota realitat comporta contradiccions i res no és perfecte; per això procurem millorar dia a dia de manera col·lectiva.

Per consolidar i fomentar aquest model, les diferents entitats de Nou Barris i de Barcelona van conformar la Plataforma de Gestió Ciutadana, amb l'objectiu de donar caràcter jurídic a aquesta forma de gestió a través de convenis amb l'Administració.

Més enllà, però, de les formes jurídiques i de la relació administrativa en tant que servei municipal, el Casal de Barri Prosperitat participa de la cultura política que implica l'opció de la gestió comunitària amb els valors que relacionàvem més a dalt, vinculats a una economia social i solidària de les nostres vides quotidianes.

Secció: