Paraula: Poetry Slam

Poetry Slam

La comissió literària del Casal organitza el seu primer Poetry Slam, una competició de poesia escènica a la qual diversos rapsodes interpreten poemes de creació pròpia on mostren el seu talent creatiu i habilitats escèniques.

BASES DE PARTICIPACIÓ

NORMATIVA
Les tres regles del Poetry Slam són:

A. AUTORIA PRÒPIA
Les persones participants només poden presentar textos d'autoria íntegrament pròpia. Qualsevol fragment de text aliè (autoria real) haurà de ser explícitament citada, o serà considerat plagi, amb expulsió immediata.

B. COS i VEU
Per interpretar el text, el/la rapsoda només podrà fer sevir el seu propi cos i veu. Això exclou l’ús d'attrezzo, escenografia, instruments musicals i qualsevol altre recurs amb què sostenir la interpretació, com ara l’ús de disfresses, música en off, cantar, maquillatge simbòlic, etc.
Només es pot fer servir la veu (recursos vocals) i el cos (gesticulació, moviment). Per exemple, pots fer servir el teu telèfon per llegir, però en el moment que el facis servir per simular una trucada seràs desqualificat. Això sí, ets lliure de cuidar tota acció que desitgis.
Recomanem memoritzar el poema per disposar de més llibertat escènica i millorar la impressió del públic. Però pots llegir si vols. També recomanem portar el text assajat per mostrar més professionalitat i compromís amb la cultura i respecte cap als espectadors.
C. TRES MINUTS
Cada participant disposa de 3 minuts per a escenificar el seu poema. S'atorga un marge de 10 segons per facilitar la comoditat de l’intèrpret al damunt de l’escenari. Passats els 3:10 min, es restaran vots a la qualificació del poema. Si arriba als 3:40 min, quedarà desqualificat.

Altres consideracions
1. Sobre el veredicte del públic:
La decisió de l'audiència és SOBIRANA, inapel·lable i arbitrària.
Només el públic i no pas l’organització tenen el dret a validar i censurar de forma pública el criteri que el jurat exhibeixi, sempre que ho faci de forma cívica.
2. Sobre el text:
No està permès repetir text en cap de les 3 rondes de l’esdeveniment.
3. Sobre cantar:
No s’admet el cant, ni música o suport musical. S'admeten jocs rítmics amb el cos i la veu.
4. Contingut:
No està permès cap mena d’exaltació d’odi o missatges discriminatoris cap a qualsevol col·lectiu no relacionat amb els rols de poder establerts dins la nostra societat.

DESQUALIFICACIÓ
La vulneració per part de les persones participants d’alguna de les normes serà motiu de desqualificació immediata en el moment que l’organització detecti l'incompliment de les regles, si cal interrompent, si es dona el cas, la interpretació en curs.

DATA DE L’ESDEVENIMENT
Dissabte 4 de febrer de 2023, a les 19 h. Tot rapsode haurà de presentar-se a les 18.30 h per decidir l'ordre de les rondes. Si passades les 18:55, h no hi apareix ni informa del retard convenientment, entendrem que no assistirà a l'esdeveniment i se li atorgarà el número a una altra persona amb ganes de recitar.

LLOC
L’esdeveniment tindrà lloc al Casal de Barri Prosperitat, situat a la plaça Ángel Pestaña s/n (Barcelona). Es publicarà a les xarxes socials del Casal.

PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a qualsevol persona, sempre que es compleixen els requisits d’INSCRIPCIÓ PRÈVIA i que les persones participants tinguin com a mínim 16 anys.
Els poemes presentats han de ser (principalment) en castellà o en català per a facilitar la comprensió del missatge per part del públic. A més, durant la representació es pot fer ús de qualsevol expressió en altres idiomes.

INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Per a participar cal enviar un correu a dinamitzacio@casalprospe.org on han de constar les següents dades: nom i cognoms, pseudònim, edat, telèfon, correu electrònic.
El període d’inscripcions serà entre el 23 i el 30 de gener. No s’acceptaran les inscripcions fetes fora d’aquest període.

PARTICIPANTS
El Poetry Slam constarà d’un màxim de 9 participants. En cas de no arribar a 9 participants, l’organització es reserva el dret de reestructurar la dinàmica de la competició, avisant a les persones participants abans de l’inici d'aquesta.
Cal assistir a l'esdeveniment a les 18.30 h per poder fer els emparellaments.

EMPARELLAMENTS
Uns minuts abans de l'inici, es realitzarà un SORTEIG per decidir l'agrupament i l'ordre de participació.
El Poetry Slam es desenvolupa en 3 rondes, és a dir:

A. PRIMERA RONDA
Les persones participants s'enfronten de 3 a 3. Són combats eliminatoris, en els quals:
1. S'exclou la persona pitjor puntuada de les 3, que NO PASSA a la SEMIFINAL.
2. S'assigna la posició CAP DE SÈRIE a la millor puntuada, que SÍ QUE PASSA a la SEMIFINAL.
3. S'assigna la posició SEGONA a la segona millor puntuada, que SÍ QUE PASSA a la SEMIFINAL.

B. SEMIFINAL
Les 6 persones semifinalistes (3 CAPS DE SÈRIE i 3 SEGONES) s’enfrontaran per parelles.
No s'enfronten caps de sèrie entre ells, ni participants que hagin compartit ronda.
Cada CAP DE SÈRIE competeix contra un SEGON classificat.
De cada parella, es classifica per a la final la persona millor puntuada.

C. FINAL
És un combat a 3 entre les persones guanyadores de cadascun dels 3 combats de la semifinal.
Aquest enfrontament decideix el podi del Poetry Slam.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ
L'audiència és el jurat dels combats (el públic vigent).
Després de cada ronda, els jutges presents escullen el participant que més els ha agradat, mitjançant l'ús de cartolines de color.
L'organització sempre intentarà que el nombre de persones del públic (jutges) que votin sigui el màxim possible, tractant que el seu nombre sigui imparell, per minimitzar la probabilitat d'empat.
Així i tot, hi ha possibilitat d'empat (per exemple, si algú del jurat no vota).

RESOLUCIÓ D'EMPATS
Per resoldre els possibles casos d'empat, abans d'iniciar-se el torneig, l'Organització tria 5 persones VOLUNTÀRIES entre els jutges del públic per formar un jurat de desempat.
En cas d'empat, NOMÉS aquestes 5 persones voten quin rapsoda prefereixen.

PENALITZACIONS PER EXCEDIR EL TEMPS ESTABLERT
La taula de penalitzacions per sobrepassar els 3 minuts establerts és la següent:
- Fins a 3:10 (inclòs) CAP
- A partir de 3:11 i fins a 3:20 (inclòs) S'eliminen 2 vots del total obtingut
- A partir de 3:21 i fins a 3:30 (inclòs) S'eliminen 4 vots del total obtingut
- A partir de 3:31 i fins a 3:40 (inclòs) S'eliminen 6 vots del total obtingut
- A partir de 3:41 DESQUALIFICACIÓ IMMEDIATA

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
L'Organització es reserva el dret de resoldre lliurement qualsevol aspecte no inclòs en aquest document o la seva esmena instantània.

Fitxa tècnica
Data: 
4 febrer, 2023 - 19:00
Preu: 
0€
Multimedia
PDF: