El Casal de Barri (antecedents, el barri, història, objectius, gestió ...)

Enviat per dora el dv, 11/03/2005 - 19:42.

1.- ANTECEDENTS

El Casal de Barri de Prosperitat neix com a conseqüència de la lluita veïnal per a la demanda de vivendes dignes pels barraquistes de l’actual Plaça Angel Pestaña. Aquest moviment va reivindicar la urbanització de l’espai i la construcció d’un local social, que articulés la dinàmica associativa existent i fomentés l’activitat cultural deficitària a la zona.

L’equipament obre les portes al 1988, gestionat directament per l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat desprès d’anys de negociacions i reivindicacions, i amb un projecte aglutinador i dinamitzador global pel barri. Es tracta d´un equipament obert a tots els sectors poblacionals del barri i de la zona.

Per a desenvolupar el projecte de Casal, l’AVV va constituir una comissió formada per persones lligades a l’entorn associatiu, membres de la pròpia AVV i obert a la participació de tot@s els vein@s: la COMISSIÓ GESTORA.

Al 2000 i com a conseqüència de l’evolució del moviment associatiu del barri i per reflectir la realitat d’una gestió compartida, tant per l’AVV com altres col·lectius, es constitueix l’entitat de segon ordre La Prosperitat Cultura en Acció (PECA), formada per diferents entitats del barri i entre les que figura també l’AVV. Aquesta associació, la PECA, és la que a partir del 2001 pren la gestió del Casal, amb un projecte continuador al qual dóna un nou impuls.

1.1.- EL BARRI

El barri de Prosperitat es situa dins la Zona Centre del Districte de Nou Barris. Es troba limitat per la Via Júlia, l´Avinguda Meridiana, el Passeig Valldaura i la Via Favència. El barri disposa d´una superfície de 59 hectàrees, amb una població d’uns 26.859 habitants.

Aquest barri va ser batejat amb el mateix nom de la cooperativa que hi havia als anys trenta a la part més meridional de Nou Barris. Prosperitat estava situat sobre la via del tren que seria desprès la Avinguda Meridiana. La cooperativa limitava amb l’antic mas de Can Dragó i, només hi havia un petit conjunt de cases. Dins del procés d’expansió de la construcció d’habitatges a la ciutat motivada per l’important augment de la població i promocionat pel propietari de la masia, es van construir nombroses cases fins a l’arribada de la guerra civil, algunes de les quals encara perduren.

A partir de 1953 el Pla Comarcal permet elaborar plans parcials per desenvolupar el creixement del barri. En poc més de 15 anys el barri va patir una profunda transformació amb l’arribada dels immigrants provinents de la resta de l’estat i de la construcció especulativa que va provocar la desaparició dels solars. Molts carrers van rebre el nom dels propietaris d’aquestes terres o de topònims que ja hi havia. Però el que no hi havia eren equipaments ni serveis suficients, hi havia 21 acadèmies privades i cap escola pública fins que l’any 1969 es va obrir la primera.

RENFE va aixecar barracots de fusta a costat del mas de Can Dragó, on vivien els seus ferroviaris en unes pèssimes condicions. Al 1973 encara perduraven. Als anys seixanta un constructor va aixecar un conjunt de pisos al Pla de Santa Engràcia i els va vendre dos o tres cops, quan va ser descobert es va paralitzar la construcció, els compradors es van quedar sense casa i van ser ocupades per gitanos que les van convertir en barraques, fins que l’Associació de Propietaris i Contribuents de les Roquetes van demanar la intervenció de les autoritats. Al 1983 van anar a viure a pisos entre les avingudes Meridiana i Rio de Janeiro, coneguda com a Renfe-Meridiana. I al Pla de Santa Engràcia avui trobem el Casal de Barri de Prosperitat i la Plaça Angel Pestaña.

La primera plaça de Prosperitat inaugurada popularment al 1976, va ser guanyada al paralitzar la construcció de pisos a l’antiga factoria de Harry Walter. També a l’any 76 els veïns es van manifestar per aconseguir semàfors. Per tant, la lluita dels veïns i veïnes, en l’etapa de la fi de la dictadura i de l’inici de la democràcia, va ser decisiva per millorar les condicions en les quals s’havia creat el barri.

Al 1991 després de la continua lluita veïnal un Pla Especial de Reforma Interior (PERI) es va comprometre a acabar les millores que necessitava el barri.

Un dels problemes que té el barri és la seva urbanització densa amb carrers estrets. Aquest fet provoca que sigui prioritari l’adequació de les zones verdes per millorar la qualitat dels habitants del barri. Al 1998 es va remodelar les places de la Zona Verda i Harry Walker i a l’any 2001, la plaça Angel Pestaña amb la incorporació d’un nou projecte de dinamització que inclou jocs infantils de carrer.

La població jove que va venir a l’etapa de creixement del barri està envellint i molts dels seus fills no troben habitatge al barri, per la qual cosa molts joves han de marxar. També ara torna a haver una nova emigració procedent d’altres països i moltes de les situacions que es van produir a la primera emigració, es repeteixen ara, com són l’empitjorament en les condicions de l’habitatge, l’arribada de nous veïns, la falta de cohesió i la major competència en l’accés a serveis socials. Una part d’aquesta nova emigració, amb dificultats per regularitzar administrativament la seva situació, es troba abocada a viure en situacions de marginalitat. L’encaix d’aquesta nova situació necessita molts esforços i ja ha tingut una resposta, en la creació de la xarxa 9 barris acull, de la qual el Casal de Barri de Prosperitat va ser un dels propulsors, i que té com a objectius principals l’acolliment dels nous veïns i la convivència al barri.

Per tant, el barri de Prosperitat és un barri ple de vida, que transmet un dinamisme i una vitalitat molt destacats i que presenta una participació popular important dins la vida ciutadana, com ho demostren la seva destacada festa major, la gran quantitat d'entitats i associacions del barri i el seu caràcter tradicionalment reivindicatiu i festiu.

1.2.- CASAL DE BARRI, 16 ANYS D´HISTÒRIA.-

El Casal de Barri de Prosperitat neix al 1988 i, des dels seus inicis, te com a fita més important, la potenciació de la xarxa associativa del barri i de la zona, facilitant els recursos infrastructurals de que disposa el Casal i espai per a reunions i assemblees. El barri de Prosperitat és un Barri Viu, amb una xarxa associativa força arrelada ( hi ha 55 associacions i col·lectius ), i de la qual el Casal de Barri sempre ha fet ressò a través de Campanyes i Cicles ( Solidaris, Pacifistes, Salut. Artístics..). Degut a que les diverses entitats i col·lectius del barri no disposen de local propi, algunes d´elles troben al Casal de Barri un lloc on reunir-se, on programar actes puntuals, on promoure les seves campanyes.

El Casal participa activament, des de la seva creació, de la Coordinadora Cultural de Nou Barris ( coorganització de Festes Populars com Nit d´Ànimes, Carnaval, La Cultura va de Festa, Jornades de Debat...) en l´organització de la Festa Major del barri, en la xarxa Nou Barris Acull per la millora en l’acolliment dels nous veïns i la convivència; però també en altres celebracions a nivell de ciutat con la Tamborinada, de La Roda d’Espectacles.

En aquests 16 anys de gestió, els àmbits d´actuació van creixent, fruit de la revisió de la pròpia gestió, de la incorporació de nous treballadors, i de la creació de nous col·lectius.

1988
- El Casal de Barri obre les seves portes al febrer de 1988, oferint un ventall de tallers com a oferta d´oci i de formació, a la vegada que programa activitats puntuals ( concerts, teatre...) d´accés gratuït.
- No triga gaire en aparèixer l Esplai Xesco Boix per a donar resposta als infants i adolescents del barri.

1989
- Oferim un nou servei dedicat als Jocs de Taula per a adults i infants.
- També s´inicia una nova activitat que és el Ball per a la Gent Gran.
- Comença el projecte Cicles amb Entitats, basat en l’organització conjunta d’activitats, i en el treball de sensibilització d’aquestes. S’engegen els cicles de: Dones, Solidaritat, Pacifisme i Ecologia, i d’altres, que s’aniran consolidant al Casal a partir d’aquest any.

1990
- S´inicia el 1er Concurs Fotogràfic
- Comença el servei de Premsa diària i revistes.
- La valoració dels Balls per a la gent Gran és positiva i es comença a incorporar música en viu puntualment.

1991
- S´amplia el Servei de Premsa i Revistes, degut a la bona acceptació.
- La manca de Biblioteca al barri de Prosperitat, ens dona peu a crear un nou Servei de Préstec de Llibres, per la qual cosa engeguem una Campanya de recollida de llibres.
- Els Balls per a la Gent Gran passen a tenir música en viu de forma setmanal, per a la qual cosa sorgeix un grup des de la pròpia activitat per a organitzar i gestionar el seu funcionament.
- Es dissol l´Esplai Xesco Boix per problemes interns i per falta de coordinació amb la Comissió Gestora.
- El Casal de Joves i el Casal de Barri de Prosperitat organitzen conjuntament la 1ª Competició de Volei-Platja a la Pl. Angel Pestaña. Es tracta d´una activitat eminentment esportiva, unida amb Concerts, Cinema a la fresca i activitats infantils.
- Organització de la 1ª TROBADA D´ENTITATS. Es considera important fer un Sopar-Trobada, als voltants d´Octubre, amb representants de les Entitats i Col·lectius que hi ha a Prosperitat. Cal celebrar que hi ha molta vida associativa, que Prosperitat és un barri Viu, i també és un bon moment per saber que fan els altres, quins projectes tenen, quines campanyes estan organitzant.
- També hem gaudit de CICLES DE CONCERTS DE MÚSICA CLÀSSICA, de gran qualitat, a través d´un programa d´acció cultural de la Caixa de Pensions, fins l´any 1996.
- Primeres Jornades de Comunicació a Nou Barris.

1992
- Disposem de 1500 llibres catalogats per oferir en Préstec als usuari@s.
- A través d´una Subvenció de la FAVB ( Federació d´Associacions de Veïn@s de Barcelona ), s´inicia al Casal de Barri L´ESPAI INFANTIL DE PROSPERITAT, per a intentar donar resposta dinàmica i motivadora als infants del nostre barri.
- Dins la nostra actuació amb la franja infantil, cal destacar la importància de disposar de 8 Espectacles Infantils a l´any de gran qualitat, per al barri de Prosperitat, de la Roda d´Espectacles al Carrer.

1993
- Es crea l’entitat Nou Rock Barris, formada per diverses entitats culturals, entre elles el Casal, amb la finalitat de fomentar l’activitat musical, i recolzar grups amateurs, a Nou Barrris. Organització mensual de concerts a la sala d’Oci del Casal, fins l’any 95.

1994
- Sorgeix el col·lectiu de cinema “Por la Kara”, amb una programació mensual de cinema independent.
- Primeres Jornades de Drogodepenencies, amb la Comissió de Drogues de Prosperitat.
- Primeres Jornades de Rol al Casal

1995
- Organització de la Setmana de l’AVV Prosperitat en el seu 25è Aniversari.
- Es crea el Col·lectiu de Cinema Segundo Chomón, amb projeccions en 16mm. (fins el 96)

1996
- Cicle sobre la Sida, amb la Comissió de Drogues.
- Cicle d’humor.

1997
- Desprès d´un anàlisi profund sobre l´oferta de tallers, valorem fer un gir important, programant tallers més innovadors, més arriscats, més interessants per a la dinamització del barri i dels col·lectius i/o entitats que utilitzen el Casal de Barri. També ens plantegem organitzar tallers puntuals que puguin ser gratuïts, així com ampliar la oferta de tallers per a infants.
- Cicle de músiques d’arreu del món.

1998
- Es forma la 1ª Comparsa de Carnaval d´usuari@s del Casal de Barri.
- Presentació del Col·lectiu d’Escacs.
- Es celebra el 10è Aniversari del Casal. Paral·lelament es comença un procés de revisió del projecte de Casal, que finalitza al 2000 amb noves propostes d’organització, gestió i participació.

1999
- Es programa una nova activitat mensual que l´anomenem Jocs d´Arreu del món. Es tracta d´explicar el funcionament d´un joc no gaire conegut, que desprès formarà part del Servei de Préstec de Jocs.
- Torna la programació del Nou Rock Barris al Casal.

2000
- Dins de la Programació de Cicles amb entitats, engeguem el Cicle Prosperit´Art, convidant a l´organització als artistes del barri, així com a entitats artesanals.
- Coorganització amb l´Associació de Veïns i Veïnes i el Casal de Joves el projecte Prospe Viva, amb l´objectiu de coordinar i conèixer tot tipus d’intervencions per part de les entitats, treballar inquietuds, carències que es donen al barri de Prosperitat. Enguany s’ha iniciat el projecte amb el tema “L¨Oferta d´Oci a Prosperitat”.
- Creació de l’entitat de segon ordre Associació La Prosperitat, fundada inicialment per 5 entitats del barri.

2001
- Inici de la concessió del Casal del Barri a la PECA (Prosperitat, Cultura en Acció), pel període 2001-2004.
- Posada en marxa del punt d’informació i assessorament dirigit als immigrants.
- Suport en els tancament a l’Església Sta. Engràcia, en suport als drets dels immigrants.
- Impuls en la creació de la xarxa Nou Barris Acull.
- Obres en la Plaça Angel Pestaña.
- Celebració del Prospe-beach al CEIP Tibidabo.
- Aules de salut.
- Festa Major sense actes a la Plaça Angel Pestaña.
2002
- Continuen les obres a la Plaça Angel Pestaña.
- Millora notable en l’equipament en quant a la sala d’oci, extracció de fums i lavabos.
- Retardament en l’apertura de l’equipament al setembre, degut a les obres de millora.
- Apertura del Casal els dissabtes a partir de les 12h.
- Publicació del 1r boletin ‘El Casal Informa’
- Creació dels col·lectius Nou Barris Imatge i 14 Birras Fanzine, que prenen com a seu el casal.
- Celebració de la 1ª festa de la fi del Ramadan, al Casal de Barri, amb un concert de musica raï, dins de la xarxa nou barris acull.
- Suport al projecte Can Mas Deu, en la lluita contra el seu desallotjament.
- Suport a la I cursa solidària Nou Barris.
- Celebració al casal del 1r ‘Encuentro de Amèrica Llatina a Nou Barris’.
- 1es Festes ‘San Xibeco’.
- Suport als moviments anti-globalització.
- Impuls a la Festa Major, generat per l’impuls de les penyes
2003

- Participació a la campanya contra la guerra de l’Irak.
- Fi de les obres de la nova Plaça Angel Pestaña.
- Celebració del 15è aniversari del Casal de Barri.
- Posada en marxa del projecte de dinamització de la Plaça Angel Pestaña, que inclou jocs .
- Torna el Prospe-beach , amb el Volei-Platja i el cinema a la fresca, a la plaça Angel Pestaña.
- Participació a la 25ena Festa Major Prosperitat.
- Suport al 1r Festival de Blues de Nou Barris.
- Celebració de la diada dels drets dels nens i les nenes a la Pl. Angel Pestaña, amb la coordinadora infantil de Nou Barris.
- Participació a les 1es jornades de la xarxa nou barris acull.
- Inauguració del Casal de la Gent Gran.
-
2004
- Premi al concurs de comparses de la Rua de Carnaval.
- 1r Festival de sopes a la Plaça Angel Pestaña, coincidint amb la tornada del carnaval infantil a la Plaça Angel Pestaña.
- Posada en funcionament de les cabines d’internet dirigides a entitats i usuaris.
- Millora en la gestió de l’equipament amb l’incorporació d’una comptable pel projecte PECA, que inclou també el polisportiu, la festa major, nou barris acull, espai infantil i Barcelona bona nit.
- Participació a l’eix 9 barris, que inclou unes jornades sobre equipaments i de les quals es crea una comissió per desenvolupar la gestió cívica.
- Recuperació de l’orquestra de Sant Joan a la Plaça Angel Pestaña.
- El projecte ‘Jocs a la Plaça Angel Pestaña’, un gran revulsiu de l’estiu infantil a Prospe.

2.- OBJECTIUS 2005-06

a) Potenciar la participació ciutadana en la gestió del Casal de Barri .

El Casal des dels seus inicis és obert a la participació, i volem que aquesta característica continuï present com a marca de gestió de l’equipament. El Casal el potenciarem com a recurs públic i plural, utilitzat pel màxim de veïns i entitats del barri, en la seva gestió. Els nivells de participació dins del Casal és ampli, des de la implicació amb alguna activitat concreta, el treball voluntari en les diferents comissions, fins a la gestió del centre i dels mitjans de que disposem. A partir del 2001 es va obrir una nova etapa amb la creació de la PECA (formada per entitats del barri i que inclou l’AVV) i la reestructuració de la Comissió Gestora, que es divideix en dinamització i tècnica. Pels propers anys volem reforçar aquest funcionament. Per una part, augmentar la participació de les entitats i col·lectius en la gestora. I per altra, la participació dels usuaris que habitualment “consumeixen” el casal, la potenciarem en el dia a dia, mitjançant el desenvolupament dels diferents tipus d’activitats (per exemple, els cicles temàtics del seu interès, o en l’elecció dels representants dels tallers). Altres mecanismes d’informació i participació que oferirem estables, són l’assemblea de seguiment ( 2 anuals), el butlletí ‘El Casal Informa (4 vegades l’any) i una bústia d’aportacions i suggeriments. L’aposta de la gestió cívica, és la marca d’identitat del Casal. Aquesta gestió inclou participació, transparència, lligada al territori i compromesa.

b) Donar suport als grups i entitats.

La vida del Casal està íntimament lligada a la vida dels grups del Casal. El Casal és compartit d’una manera habitual per més d’una desena de grups. El Casal de Barri de Prosperitat, dins del seu projecte de dinamització cultural global del barri té com a objectiu prioritari el de potenciar les entitats que l'envolten i que actuen dins el barri, donant-les suport i facilitant la creació de noves.
Un altre manera de potenciar-les, potenciant a la vegada el propi casal, i el barri, és realitzant cicles temàtics organitzats conjuntament que és el que anomenem cicles amb entitats. Pels propers anys, aquest objectiu es veurà reforçat per la posada en marxa del Projecte ‘Prospe Viva i Activa’ que ens permetrà una anàlisi del territori i generar un procés comunitari on convisquin totes les realitats i ens permeti afrontar-les conjuntament.

b) Participar en la dinamització sòcio-cultural del barri de Prosperitat i la seva zona d’influència, fomentant i potenciant la xarxa associativa del territori. Una bona part de la nostra intervenció en la proposta d’activitats culturals estarà emmarcada dins de la programació de Festes Populars (Festa Major, Prospe-beach, La Cultura va de Festa, Carnaval, Festival de Sopes,...). Una aposta pels propers anys serà la dinamització de la Plaça Angel Pestaña, amb el seu projecte de jocs a la plaça. Respecte a la dinamització en temes socials entorn a valors com solidaritat, pau, ecologia, interculturalitat i participació, farem un treball coordinat, encara que moltes vegades tinguem que ser impulsors des del Casal. Sens dubte, la xarxa 9 barris acull serà un dels reptes pels propers anys. Per poder desenvolupar el nostre projecte, una part molt important seran les relacions que podem establir amb la resta d’equipaments i entitats que incidim al mateix territori, per poder establir línies d’actuació conjunta coordinades per tal d’optimizar la nostra intervenció. Les reflexions entorn la coordinadora cultural ens ajudaran per avançar en aquest camí. En aquest objectiu, el Casal aposta molt clarament. Volem ser part còmplice de la intervenció que fem al nostre territori.

A nivell de Prosperitat participem en:
. Prospe Viva i Activa.
. Coordinadora infantil de Prosperitat.
. Comissió Festa Major de Prosperitat.
. Prospe-beach.
. Sopar d’entitats.

A nivell de territori participem en:
. Coordinadora Cultural Zona Centre: .
. Agermanament Nou Barris amb Boris Vega. Potenciar l’agermanament del casal amb la Casa Comunal Boris Vega.
. 9 Barris Acull.
. Comissió gestió cívica.

c) Potenciar des del Casal activitats i serveis sòcio-culturals al conjunt de la població. Volem potenciar tant l’expressió cultural individual com col·lectiva. El Casal de Barri esdevindrà en un espai de mostra i consum cultural, intentant en lo possible ser un espai de producció cultural.

A nivell individual per mitjà de:
1) Possibilitar un oci enriquidor, creatiu i no mediàtic.
2) Estimular i potenciar el consum cultural.
3) Desvetllar la creació cultural i l’ampliació de coneixements.

A nivell col·lectiu:
1) Estimular i potenciar l’associacionisme.
2) Potenciar la pràctica social, cultural i artística en grup.
3) Aprofundir en els valors de solidaritat, pacifisme, salut, sostenibilitat i no consumisme, generant actituds crítiques de la població.

Molta de l’oferta cultural que potenciarem des del Casal estarà relacionada amb :
. Els cicles d’activitats conjunta amb les entitats (Prosperit’art, Amèrica Llatina, ...).
. Festes populars (Festa Major, Carnaval, Prospe-beach, Festival de Sopes...)

d) Continuar potenciant el Casal com a espai de relació i trobada, element essencial per promoure i possibilitar la interrelació i la participació activa de tots els veïns en la nostra comunitat. El barri l’entenem com un espai de convivència. L’espai de relació i trobada del Casal es veu reforçat pel projecte de dinamització de la Plaça Angel Pestaña, un espai central del barri, el qual és viu al Casal com una prolongació del seu espai, on realitzem moltes activitats (Jocs a la Plaça, Festes Populars, Espectacles, Cinema a la Fresca, Tallers,...). Per tant, el Casal ha de continuar sent un punt de referència pel barri, on la convivència, el respecte i la diversió són possibles.

e) Potenciar la sala d’oci com a espai d’informació i comunicació de totes les persones vinculades al Casal (grups, tallers,...). Treballarem en el sentit de donar a la sala d’oci, el reflex de la dinàmica que es viu al Casal i que el Casal també pugui esdevenir un fruit del treball desenvolupat a la sala d’oci. El punt clau serà establir unes normes de convivència per harmonitzar els diferents serveis i tipologies d’usuaris que conflueixen a la sala d’oci.

3.- GESTIÓ.-

3.1 16 ANYS DE GESTIÓ

L’Associació de Vein@s de Prosperitat com a titular de la gestió del Casal, decideix delegar l’organització i el funcionament de l’equipament a la Comissió Gestora, formada per membres de la pròpia AVV, per entitats del barri i persones compromeses amb un projecte inicial. Així la Gestora comença a funcionar al 87, just un any abans de que el casal obri les seves portes. Tasques de la Gestora: reunions quinzenals, espai de discussió del projecte, programació i valoració de les activitats, tallers... Primers anys intensos, Assemblees d’usuaris i entitats, comissió d’amics i amigues del casal. L’any 95 la gestora passa a estar formada per grups de treball, molt més operatius: programació, economia i gestió.

Al 2000, i com a fruit de la revisió de la pròpia gestió, s’inicia un procés d’estudi de la Comissió Gestora, de l’oferta d’oci a Prosperitat, i de la titularitat de l’AVV en la Gestió del Casal. Arrel d’aquest estudi, sorgeix el projecte PROSPE VIVA, espai de debat, reflexió i coordinació de les entitats. Paral·lelament neix la PECA (LA PROSPERITAT, CULTURA EN ACCIÓ), entitat de segon ordre i fundada per 5 entitats, entre elles la pròpia AVV, que assumeix la gestió de Casal al 2001.

3.2 GESTIÓ

3.2.1.- La PECA (Prosperitat Cultura en Acció)
Entitat de segon ordre legalitzada al novembre del 2000 i formada per entitats del barri.
La PECA assumirà la Gestió de Casal de Barri, qui delegarà a la Comissió Gestora per al desenvolupament del projecte de l’equipament. La PECA estarà representada a les diferents comissions de treball de la Comissió Gestora.

3.2.2.-LINIES DE TREBALL A LA GESTIÓ DEL CASAL

. Comissió de Dinamització.- Reunions mensuals.
Formada per usuari@s del casal, representants d’entitats i tallers, un treballador i el concessionari del bar.
Funcions: programació i dinamització del Casal. Coordina els Cicles amb Entitats. Valora el manteniment del Casal i el funcionament de la sala d’oci. Seguiment dels tallers.

. Comissió d’assessorament.
Està en estudi la creació d’aquesta comissió, amb l’objectiu de enriquir la programació del Casal a través d’usuaris que estiguin en contacte amb diferents disciplines artístiques com el jazz, el Blues, el teatre, el cinema,... i que d’aquesta manera aportin criteris alhora de programar, així com contactes amb grups.

. Comissió Tècnica.- Reunions mensuals
Formada per membres de la PECA, concessionari del bar, responsable de neteja i un treballador.
Funcions: Gestió i Economia. Elaboració pressupostos. Seguiment pressupostos, un cop aprovats per la comissió gestora. Contractació personal i subcontractació serveis. Negociació conveni.

. Comissió Gestora.- Reunions mensuals
Formada per la comissió tècnica, comissió de dinamització, concessionari del bar, responsable de neteja, representants PECA i els treballadors.
Funcions: Aprovar pressupostos i el pla de treball. Revisar i donar el vist-i-plau a la programació i coordinar les comissions. Valorar i revisar els projectes dels serveis de bar, neteja i dinamització. Aprovar el conveni a signar amb les administracions. Vist-i-plau a les propostes de contractació i subcontractació.

Assemblees de seguiment
Hi haurà 1 o 2 Assemblees l´any, amb usuaris/es, entitats i els socis membres de La PECA.

Equip de treballadors.- Reunions setmanals
Formada per l’equip de dinamitzadors contractats. Assistiran un cop al mes (en diferents setmanes), el concessionari del bar, el responsable de neteja i un representant de la PECA.

Seguiment del projecte amb el districte
Semestralment la Comissió Gestora es reunirà amb el Gerent i tècnics del Districte de Nou Barris per avaluar i fer el seguiment del projecte.

3.2.3.- RECURSOS HUMANS

Al Casal hi ha molta gent que participa en la proposició i realització d’activitats, fent d’aquesta manera el Casal de tothom. Una de les claus de que el Casal sigui tant proper per la gent del barri és precisament el seu caràcter obert i participatiu. Per aquests anys continuarem profunditzant en la participació dels nostres veïns i veïnes tant de les activitats que es generin al Casal, com d’altres propostes del barri. Per poder implicar més a la gent serà important facilitar accés a la informació i mitjans per poder intervenir i construir amb les seves aportacions. Proposem tenir a la sala d’oci una bústia de suggeriments, reforçar la comissió de dinamització, fixar les assemblees anuals; i amb el treball diari dels animadors, que sempre han de estar presents i receptius als espais (sobretot sala d’oci i secretaria) i a les activitats (tallers, concerts,...).

L’aportació voluntària
Tots els projectes duts a terme pel Casal de Barri des dels seus inicis, han anat estretament lligats a les iniciatives de persones i entitats que, tan a nivell individual com col·lectiu, han aportat d’una forma voluntària, per tal de crear i consolidar un projecte ambiciós de dinàmica cultural dins del barri de Prosperitat, així com de oferir noves propostes culturals i socials per a la millora d’aquest projecte. El funcionament del Casal, des de la seva inauguració i fins ara, no hauria estat possible sense aquesta valuosa aportació.
Grups, entitats, col·lectius... persones que han aportat moltes hores i esforços per anar consolidant un espai obert, un espai viu.
L’aportació voluntària es present a totes les comissions, activitats i espais del Casal de Barri.

Treballador@s contractats
El Casal s’inicia a l´any 1988 amb un treballador. Al 1990 s’ augmenta la subvenció del Centre per tal que es pugui contractar un 2on treballador/a,
Degut al volum que va adquirint el Projecte de Gestió del Centre, es sol·licita una ampliació de la subvenció per a contractar un 2er treballador/a.
Al 1991 es realitza un nou contracte a ½ jornada i al 1997 s´aconsegueix la equiparació a jornada complerta.
Fins al 2001, han estat tres, els treballadors contractats.
Al projecte Prospe Viva, impulsat des de la PECA es veu la necessitat de desenvolupar dues línies d’actuació que necessitaran la contractació de 2 persones més. Una línia dirigida a les tasques administratives, economia, relacions institucionals, laborals i fiscals, dels diferents projectes recolzats per la PECA i que deixaria a les comissions gestores de cada equipament una millor capacitat de dinamització. I per l’altra línia, profunditzar en el grau de vertebració de les entitats i col·lectiu i de la cohesió del nostre barri.
Al 2004, la PECA contracta a mitja jornada un treballador per portar l’economia dels seus projectes i és previst que al 2005 contracti l’altra per desenvolupar el Projecte Prospe Viva i Activa. Amb l’incorporació i posada al dia d’aquests dos nous treballadors, facilitaria la tasca dels treballadors del Casal de Barri.
La funció dels treballadors del casal és portar a terme el projecte definit per la gestora. Són per altre banda part activa en la Gestora, i en les seves comissions.

Talleristes
Son professionals que sintonitzen amb el projecte del Casal de Barri i participen, amb major o menor grau, de la pròpia dinàmica del Casal, a través de :
- la participació en la Cultura va de Festa
- l’exposició de tallers al final de curs
- participació en la Comparsa de Carnaval

Bar
Les funcions de Consergeria ( obrir i tancar el local), de punt d´informació, de punt de venda del Comerç Just, estan assumides per al Responsable del Bar del Casal.
La PECA subcontracta l’Explotació del Servei de Bar.

Neteja
La PECA subcontracta el Servei de Neteja..

4.- SERVEIS

SALA D’OCI – PUNT DE TROBADA I RELACIÓ

Aquest espai també és el primer punt de contacte dels usuaris i a l’estar envoltada de cristalleres al carrer és conjuntament amb la façana l’imatge cap a l’exterior.

INFORMACIÓ

El Casal és un punt real d’informació pel barri. Donem informació del propi centre, dels diferents col·lectius i entitats del barri i de la zona, així com de la resta d´equipaments culturals que tenim a l´abast.

PREMSA I REVISTES

Premsa diària: El Mundo, El Periódico (cat. i cast.), El País, La Vanguardia, Avui, Sport, Mundo Deportivo
Premsa mensual: Ciutat Nord, El Carrer...
Revistes: Fotogramas, El Jueves, Illacrua, Viajes, Colors, Ecologista, Gambito (escacs), Ca la dona...
És un servei molt utilitzat i valorat. Moltes de les revistes reforçant les activitats que es desenvolupen al Casal (salut, ecologia, cinema,...).

JOCS DE TAULA

El Casal posa a disposició Jocs de Taula per a nens, joves i adults. Des de que es va posar en marxa de jocs a la plaça, ha augmentat la demanda de jocs infantils. Aquest augment també ha representat un increment de mares /pares que utilitzen la sala d’oci. Els jocs els utilitzem com a eina de relació i donat l’augment, a vegades és font de conflictes, sobretot pels més petits que no disposen d’un espai adient. També donen pas a la realització de concursos (trivial, abalone,...), on la major participació es produeix entre els habituals de la sala d’oci. Els caps de setmana es proposen jocs a l’aire lliure per a la seva utilització a la Plaça Angel Pestaña.

BAR

Es tracta d´un Servei que està estretament lligat a la dinàmica de l´equipament, essent un punt d´informació tant de les activitats pròpies del Centre, com de les Entitats que utilitzen l´espai. Per tant, el responsable del Servei d´explotació del Bar participa en la Comissió Gestora.

PUNT DE PROMOCIÓ DE COMERÇ JUST

Des del Casal estem adscrits a la xarxa de consum solidari, potenciant el consum responsable amb informació d’activitats, campanyes i venda de productes de comerç just.

PRESTEC DE LLIBRES

Va sorgir de la carència de biblioteca de barri i amb l’objectiu de facilitar i potenciar l’interès per la lectura. Ja que el Casal no disposa d’una sala d’estudi i consulta, aquest servei funciona només com a préstec.

SALA D’EXPOSICIONS

Es un servei per a creador@s del Districte, i l’espai on les entitats i col·lectius del barri puguin difondre el seu treball.

SERVEIS PER ENTITATS

Trobem que la millor manera de potenciar les entitats és oferint-les un espai on puguin en bones condicions desenvolupar les seves activitats quotidianes, especialment aquelles que no disposen de local propi. Des del Casal els hi donem suport oferint-los espais i serveis facilitadors per la seva tasca (assessorament, equips de so, equip de llums, ordinador, telèfon, internet,...). Es preveu una prestació de serveis a entitats superior als 500 usos, de les que es beneficiarien unes 40 entitats, de les que 15 de forma habitual, al tenir una vinculació més estreta amb el Casal. Aquest objectiu es coordinarà amb els cicles d’entitats i el projecte Prospe Viva i Activa.

INTERNET
Amb la incorporació d´Internet al Casal de Barri, volem oferir aquest servei a les entitats, per tal de millorar el seu flux d´informació i agilitzar les relacions que puguin tenir amb d´altres grups. Des del Casal podran tenir accés a internet, correu electrònic i la possibilitat d’insertar una pàgina web.
Amb les cabines d’internet a la sala d’oci, accés a Internet es generalitzarà a la resta d’usuaris del casal.

5.- ACTIVITATS

Tallers
d´Art i Creativitat
de Salut
per a infants
per entitats
altres

Cita amb l´espectacle
Programació al Casal
Concerts
Teatre
Recitals Poètics

Altres propostes
Nit de Cantautors
Trobada de músics de Blues

Cicles amb Entitats
Amèrica llatina
Salut
Solidaritat
Prosperit´Art
Jornades Escacs
Interculturalitat
Creixem jugant, aprenem a viure

Festes Populars
Coord. Cultural Zona Centre de Nou Barris
Cultura va de Festa
Carnaval
Altres Festes Populars
Nit d´Ànimes
Festival de Sopes
Festa Major de Prosperitat
Sant Joan
Prospe Beach
Nit d’ànimes
Ramadan Cap d´Any
Exposicions

Infància
Tallers
Espectacles Infantils
Cinema
Jocs a les places
Casals vacacionals

Altres
Cinema en pantalla gran
Xerrades i Debats

TALLERS

L’oferta de tallers estarà orientada bàsicament en 2 linees d’actuació:
. Propostes de tallers d’art i creativitat.
. Propostes de tallers de salut.
Les propostes de tallers estaran limitades a l’espai que disposem, sent la demanda més gran que l’oferta.
En total s’oferiran uns 18 tallers anuals.

CITA AMB L’ESPECTACLE

La proposta d’actuacions culturals les centrarem sobretot els caps de setmana, buscant la consolidació del casal com a punt de referència de consum cultural a Prosperitat. Divendres i dissabtes. També es crearan altres espais específics per altres expressions culturals. Volem que al nostre barri hi hagi la possibilitat de tenir espectacles en directe de qualitat per escoltar jazz, ballar salsa, veure teatre, etc.

e) Proposta musical
Es programaran tot tipus d’ofertes musicals, com Jazz, Blues, Pop, Rock, Flamenc, Clàssica i Tradicional. Hi haurà també un espai dedicat a músiques d’arreu del món. L’oferta musical es realitzaria bàsicament els divendres, deixant pel dissabte les actuacions més “tranquil·les”..

f) Proposta teatral
S’impulsarà el casal com a espai escènic oferint obres de teatre de petit format diferent. L’oferta teatral es realitzarà bàsicament els dissabtes.

CICLES AMB ENTITATS

Per a potenciar les entitats, el propi casal i el barri, proposem realitzar cicles temàtics organitzats conjuntament que és el que anomenem cicles amb entitats. L'organització d'aquest cicles els hi permet accedir als recursos humans, infrastructurals i econòmics que el Casal com a equipament públic els ofereix, alhora que el casal es veu enriquit en la participació i dinamització per l'aportació tan valuosa de inquietuds, i també per la pròpia implicació de cadascuna d'elles en la gestió del casal.
Els cicles que actualment estem desenvolupant són el de Solidaritat, , Prosperit’art, Setmana d’escacs,... Una part important tant de la programació com del propi projecte surt d’aquesta relació amb els grups.

Cicles previstos:
AMERICA LATINA
PROSPERIT´ART
SOLIDARIA
SETMANA D’ESCACS
SALUT

GRUPS I ENTITATS:
a) AVV PROSPERITAT
b) COORDINADORA D’ENTITATS I AAVV 9B
c) ECOPACIFISTES NOU BARRIS
d) AGERMANAMENT BORIS VEGA
e) 14 BARRIS FANZINE
f) NOU BARRIS IMATGE
g) NOU BARRIS ACULL
h) COL.LECTIU D’ESCACS ANGEL PESTAÑA
i) PENYA BARÇA
j) AGERMANAMENT EL CERRO
k) CAMPANYA PER A L’ABOLICIÓ DEL DEUTE EXTERN DE NOU BARRIS
l) COMISSIÓ FESTA MAJOR PROSPERITAT
m) PIGMEOS REVOLTOSOS

PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ A FESTES POPULARS

Des del Casal de Barri apostem per la cultura popular, i per això proporcionem la participació del barri a les següents festes populars:

CARNAVAL
Organització conjunta amb Coordinadora Cultural Zona Centre de Nou Barris Des del Casal es potenciarà la creació de comparses per a la participació de la Rua de Carnaval. També es continuarà donant suport a l’organització general del Carnaval a Nou Barris.

LA CULTURA VA DE FESTA
Organització conjunta amb Coordinadora Cultural Zona Centre de Nou Barris Des del casal continuarem donant suport a la mostra d’entitats i associacions de la Zona Centre de Nou Barris, i es participarà activament en la seva organització.

PROSPE-BEACH
Organització conjunta amb Casal de Joves de Prosperitat, Grup Muntanyès i esplais de la zona.

A l’estiu es programarà la festa consolidada del Prospe-beach, per a gaudir d’una platja d’estiu a Prosperitat, amb:
a. activitats d’esport i aigua
b. torneig de Volei-Platja
c. torneig de Volei-Platja infantil
d. concerts
e. cinema a la fresca i d’altres.

FESTA MAJOR DE PROSPERITAT
Organització conjunta amb entitats, grups, penyes i vein@s de Prosperitat
A part de col·laborar activament en l’organització, el casal col·laborarà amb tot tipus d’infrastructures, així com l’aportació de diverses activitats anuals:

a. Obra de teatre de qualitat al carrer
B. Acte d’agermanament del Casal de Barri amb la Casa Comunal de Boris Vega de Nicaragua
d. Espectacle infantil

Les Festes Majors seran un bon moment per mostrar el treball desenvolupat durant el curs dins del projecte PROSPE VIVA I ACTIVA.
Totes les propostes es treballaran i coordinaran a la Comissió de Festes.

NIT D’ÀNIMES
Organització amb grups del Casal, i esplais de la zona
Es programarà anualment:
a. espectacle d’animació i castanyada infantil
b. nit de màgia i ball

SANT JOAN
Es programarà un ball amb orquestra a la Plaça

CAP D’ANY
Organització Casal de Barri
Orquestra i festa de cap d’any

RAMADAN I FESTIVAL DE SOPES

Dins de la xarxa 9 Barris Acull, participem a la festa de la fi del Ramadà i del Festival de Sopes, que s’organitza conjuntament amb la xarxa d’intercanvis de coneixements.

EXPOSICIONS

El programa d’exposicions es confeccionarà a partir de la demanda de persones que volen exposar, per les que són proposades pels grups i entitats del barri (moltes vegades relacionades amb un cicle determinat) i per altres exposicions d’interès cultural. Es programaran anualment un total de 14 exposicions, amb les següents arts: pintura, fotografia, escultures, dibuixos, arts manuals diverses, i d’altres de contingut educatiu.
També es continuarà organitzant la mostra fotogràfica que es celebra cada any.

Degut a la polivalència i a les característiques de la sala d’exposicions, el número d’arts que es poden exposar es veu reduït.

Les exposicions que requereixin l’utilització de l’espai central de la sala s’hauran de combinar per que no impedeixin l’execució d’altres activitats i tallers, i per aquest motiu la previsió es que s’organitzen poques amb aquestes característiques.
Encara que la sala d’actes és la més idònia per aquesta activitat, pensem que algunes exposicions es poden apropar als usuari@s muntant-les a la sala d’oci.

ESPAI INFANTIL

El servei d’espai infantil s’oferirà de manera permanent amb el projecte jocs a la plaça Angel Pestaña, els caps de setmana (jocs, activitats temàtiques i espectacles infantils), i durant la setmana a través de tallers, com espai de lleure, d´aprenentatge, de relació i de creativitat (expressió plàstica, reciclatge i teatre). També oferirem una programació durant l’època de vacances escolars (hivern, primavera i estiu).
Aquest espai estarà relacionat i coordinat amb la resta d’esplais, casals i ludoteques de la zona.

Organitzarem espectacles d’animació, circ, titelles, a les places de Prosperitat amb la col·laboració dels esplais del barri i La Roda d’Espectacles al Carrer.
També participarem a la Coordinadora Infantil de la Comissió Infantil de la Coordinadora Cultural, a través de la qual coordinem festes Populars com Carnaval, Nit d’Ànimes, Cultura va de Festa.
Es potencia l’ús de la Plaça Angel Pestaña, amb els JOCS A LA PLAÇA.

JOCS A LA PLAÇA: Els caps de setmana a l’època de l’hivern i diari a l’estiu, amb el projecte de dinamització a la Plaça Angel Pestaña .
Tallers: 4 anuals
Espectacles: 7 anuals
Casals vacacionals: 3 anuals (Nadal, setmana santa i estiu)

CINEMA EN PANTALLA GEGANT

Oferta dirigida especialment, dintre de les activitats d’estiu (cinema a la fresca), però també de manera permanent una vegada al mes durant tot l’any. Moltes vegades estarà relacionada amb el cicle d’activitats que s’estigui treballant.
L’oferta es diferenciarà:

Per adults:
. dins dels Cicles Temàtics, 10 pel·lícules anuals
. a la fresca, 20 pel·lícules anuals
Infantils:
. durant les vacances escolars, 8 pel·lícules anuals

XERRADES I DEBATS

S’impulsarà un espai de tertúlies-debat, marcats per temes d’actualitat i pels cicles que s’estiguin realitzant.

6.- IMPULS DE NOUS PROJECTES

Suport a Entitats

Cursets formatius
Internet.
Equips de so i imatge.

Suport a la Creació

Arts plàstiques
Teatre
Música

Dinamització de la Sala d´Oci
Cabines d´Internet
Exposicions
Concerts
Concursos
Cinema
Infantil

Dinamització de la Plaça Angel Pestaña
(amb el projecte Prospe Viva i Activa)
Jocs a la Plaça
Comissió de la Plaça

Prospe Viva i Activa
(amb el projecte Prospe Viva i Activa)
Diagnòstic compartit
Dossiers de treball
Dinamització comunitària

6.1.-SUPORT A ENTITATS.-

Prosperitat és un barri viu, i les entitats són el mitjà per la dinamització de la població. Hi ha a prop de 55 entitats que treballen diàriament. Conjuntament amb elles podem aconseguir cercar propostes i iniciatives culturals i socials. Des del Casal volem trobar mecanismes conjuntament amb els grups, que permetin el seu reforçament i creixement.
Proposem per una banda, crear espais de formació i debat. formació dirigida a la utilització dels recursos existents en el Casal (equips de só, internet, ...).
Per altre banda al 2005 es posarà en marxa el projecte Prospe Viva i Activa

6.2.- SUPORT A LA CREACIÓ

Donarem suport a les arts plàstiques, a la música i dins les nostres possibilitats al teatre.
El Casal de Barri potenciarà la projecció dels grups culturals, sobretot de Nou Barris, facilitant els seus espais d’actuació i d’intervenció. Ens arriscarem a noves propostes en aquest camp, programant i oferint les produccions culturals (música, poesia, art, teatre, exposicions,...) que s’estan generant a Nou Barris. Serà com quan parlem dels concerts de “la teva primera tarima” , les exposicions d’artistes del barri o Prosperit’Art.

Una de les tasques importants per aquest període 2005-06 serà la potenciació dels grups existents, així com el suport a la creació de més grups (moltes vegades esporàdics i dirigits a treballar un tema concret), que ajudin a fomentar i potenciar la xarxa associativa del territori.

6.3.- DINAMITZACIO DE LA SALA D´OCI

Es potenciaran les relacions entorn a la dinàmica del Casal. Això es reflectirà en taulells informatius d’activitats , serveis i campanyes dels grups, revistes alternatives, exposicions, productes de comerç just, cabines d’internet, bústia d’aportacions i suggeriments ... i també la realització d’activitats a la mateixa sala d’oci (com per exemple els concerts dels divendres a la nit, els jocs o propostes de Prosperit’art). La intervenció dels animadors també serà important per poder rebre i recollir les demandes i inquietuds dels nostres usuaris. La implicació del bar en aquesta tasca és important, ja que moltes vegades són el primer contacte real.
També continuarem potenciant el Casal com a punt de referència i d’informació de les diferents propostes tant socials com culturals que es desenvolupin al nostre barri. Una dada significativa és el més d’un miler de persones que passen pel Casal a recollir el programa de la Festa Major. Una de les propostes per aquest període serà l’ús de cabines d’internet.
A la sala d’oci és on trobem la major diversitat d’usuaris, interrelació grans, petits, joves,..., un camp de cultiu per poder fer una bona tasca de dinamització.

6.4.- DINAMITZACIO DE LA PLAÇA ANGEL PESTAÑA

El Casal està a la mateixa plaça i considerem molt important l’aportació que podem fer en la dinamització d’aquest espai. Creiem que s’ha de tenir en compte el Casal com a equipament públic social i cultural , amb una vocació clara de consciència de barri i de vida col·lectiva, dins de la definició d’ús de la plaça. El Casal de Barri i la plaça ens ajuden a articular la nostra comunitat. El Casal es coordinarà amb el projecte ‘Dinamització a la Plaça Angel Pestaña’ , que inclou jocs a la plaça i que està portant la PECA.

6.5 PROSPE VIVA I ACTIVA
És un projecte que el casal dóna suport i que està impulsat des de l’AVV Prospe i la PECA.
Durant el 2005 i 2006 es vol abordar una anàlisi per a generar un procés conjunt on convisquin totes les realitats del barri i ens permeti afrontar-les conjuntament.